... من به‌نوبه‌ي خود اندرز فرانچسكو گيچارديني، آن‌حكيم فلورانسي كه دوستي‌ نزديك‌اش با ماكياولي بي‌هوده نبود را به‌ياد آوردم كه مي‌گفت: «هيچ قاعده‌ي مفيدي براي زنده‌گي زير بار استبداد وجود ندارد، به‌استثناي يك قاعده، كه در زمان شيوع طاعون نيز صادق است:‌ به‌دوردست‌ترين جايي كه مي‌تواني بگريز!»

گي‌يرمو كابررا اينفانته (هفت صدا ـ نازي عظيماـ انتشارات آگاه ـ 1387 )

2 Comments:
Anonymous زنی در آستانه ی فصلی سرد said...
نصیحتی بود که خوب آویزه گوشش خواهم نمود.

Anonymous ناشناس said...
گریختن چاره کار نیست... باید ماند و تحمل کرد اگر حتی اهل مبارزه نبود... فرار خصلت انسان های جبون است