یستم خردادماه
«دیگر هرگز منتظر من نباش. من توانایی ساختن زنده‌گی خودم را دارم. من زنده‌گی را از هیچ‌ خدایی گدایی نمی‌کنم. هیچ تلاشی برای نزدیک شدن به‌من نکن. فکر کن جسد مرده‌ی یک خاطره‌ی دورم. فراموش‌ام کن. کاری که من برای آن با تمام وجودم تلاش می‌کنم. گیرم که انتظار موفقیت، آخرین انتظاری است که از این تلاش دارم. بدرود.»
«خوش‌حال‌ام که بلاخره رفتار مردانه‌يي از تو سر می‌زند. دعا می‌کنم موفق باشی. دیگر چیزی از من نخواهی شنید. مگر وقتی ‌که به‌خاطر تک تک کلماتی که گفته‌ای عذر خواهی کنی. از دید من همه‌چیز تمام شده است. خوش‌حال‌ام که بلاتکلیفی من هم تمام شده است.»