بيست و دوم خردادماه
بگذار نتیجه گیری کنیم: چه چیز این دنیا واقعیت است؟ چه چیزش دوست داشتنی است؟ تنها واقعیت قابل شهادت این دنیا همان دروغ بزرگی است که نام‌اش زنده‌گی است و تنها چیزی که آن دروغ بزرگ را دوست داشتنی می‌کند توهمی است که نام‌اش عشق است و زمانی که این دروغ بزرگ از تنها توهمی که آن را قابل تحمل می‌کند خالی شود آن وقت معلوم نیست که چگونه و تا کی می‌توان آن را تحمل کرد.